Inbraakdetectie

Inbraakdetectie

Bescherm uw organisatie tegen inbraken

Uw pand betrouwbaar beveiligen en ervoor zorgen dat elke ruimte van uw pand in de gaten wordt gehouden? Een inbraaksignaleringssysteem biedt de oplossing. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat verschillende beveiligingsapparatuur binnen een pand met elkaar wordt verbonden en te beheren is vanuit één centraal punt. CSD Techniek is een VEB erkend beveiligingsbedrijf. Wij ontwerpen en installeren betrouwbare en hoogwaardige beveiligingsinstallaties bij bedrijven.

Vaststellen inbraakrisico en maken van een beveiligingsplan (VRKI)

Voorafgaand aan het ontwerp en de installatie van uw inbraaksignaleringssysteem is het van belang een goed beeld te krijgen van het inbraakrisico van een organisatie. Dit doet CSD Techniek door het toepassen van een Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). De VRKI is een instrument om inbraakrisico te kunnen meten en bepalen. Op basis van bevindingen uit deze analyse kan vervolgens een plan van aanpak worden gemaakt. Dit plan van aanpak beschrijft welke preventiemaatregelen genomen moeten worden. Op basis hiervan kunnen we aan de slag met het installeren van een geschikt inbraaksignaleringssysteem voor uw organisatie.

Gecertificeerde technici installeren uw systemen

Onze gecertificeerde technici zijn gespecialiseerd in het installeren van verschillende soorten inbraakdetectie systemen. We installeren kleine systemen maar ook complexe, grote infrastructuren met bijvoorbeeld laserdetectie en buitenbeveiliging. CSD Techniek werkt met uitsluitend A-merk systemen zodat we de kwaliteit van uw inbraaksignaleringssysteem kunnen garanderen.

Onze technici installeren uw systeem op locatie en zorgen ervoor dat deze in bedrijf wordt gesteld. Natuurlijk is het mogelijk uw systeem aan te sluiten op de meldkamer zodat meldingen vanuit uw inbraakdetectie systeem direct worden doorgezet naar de centrale. Nadat uw systeem is geïnstalleerd en in bedrijf is gesteld ontvangt u een opleverbewijs en advies voor onderhoud aan uw systeem. Op die manier blijft uw systeem ook in de toekomst optimaal functioneren.

Leveranciers en producenten

CSD Techniek onderhoud intensief contact met leveranciers en producenten. Op deze manier zorgen we ervoor dat we betrokken worden bij de ontwikkeling en verbetering van door ons geïnstalleerde producten. CSD Techniek werkt met A-Merken als  VanderBilt, AdPro en Optex.

CSD Techniek is VEB erkend

CSD Techniek is een VEB erkend installatiebedrijf. Hiermee heeft u de garantie dat uw beveiligingssysteem wordt geïnstalleerd door een erkend expert. Neem vrijblijvend contact op met CSD Techniek voor meer informatie, of wanneer u graag een persoonlijk beveiligingsplan laat opstellen voor uw situatie.